392 13P~y椤!! ]ݨ쪺qq 79 AsW 50 ڤѵM_
2015.11.17 º_ o
 
 
new products
@
 
 
ŤѵMLNH] 7mm Ųbz{ģTv] 12mm ŵ23F] 11mm ſ@] 16mm SŨIíg] 14mm
NT$ 2,200 1,738 NT$ 9,990 7,892 NT$ 6,990 5,552 NT$ 3,800 3,002 NT$ 9,990 7,892
 
bzP] 10mm SůܻTӪN 17.5" Ŭï]_ſ@â ŦBسzmi`N 16" ūGۺh] 7mm
NT$ 1,800 1,422 NT$ 3,800 3,002 NT$ 88,000 69,520 NT$ 3,800 3,002 NT$ 1,800 1,422
 
SŰ{ż_] 7mm SūGC۲ӪN 18" ŬӮaέѱtۤ Ŭ÷żŵέѱtۤ] 13mm ųzGťۤ] 10mm
NT$ 1,800 1,422 NT$ 7,500 5,925 NT$ 5,900 4,661 NT$ 43,900 34,681 NT$ 5,999 4,739
 
ŲbzGDݩۤ] 8mm ųqzŶԪۤ] 8mm SŲLzڥۤ] 10mm Ű{zG۪ Sſ@] 12mm
NT$ 4,900 3,871 NT$ 2,200 1,738 NT$ 3,200 2,528 NT$ 2,900 2,291 NT$ 2,800 2,212
 
Sſ@] 9mm ŲʪzG¾vN 17.5" ŷżߤv] 11mm Ŭߤv] 14mm ŻArF] 11mm
NT$ 1,500 1,185 NT$ 9,990 7,892 NT$ 3,300 2,607 NT$ 3,990 3,152 NT$ 4,780 3,776
 
ŲbzիFr] 12mm ů²bդY ů²bwY źʪgY ŨqPwY
NT$ 5,990 4,732 NT$ 990 782 NT$ 990 782 NT$ 5,990 4,732 NT$ 1,700 1,343
 
AźâY ſ@z_Y űJkۥ]ؼY ůӮaέѱtۼY Źzۥ]ؼY
NT$ 4,500 3,555 NT$ 2,300 1,817 NT$ 3,800 3,002 NT$ 2,800 2,212 NT$ 5,500 4,345
 
Ůɩ|GDݩۼY ²uxW_Y ūGmJե۸Y ŲMvY ųzGߤvjìP14K]ؼY
NT$ 3,500 2,765 NT$ 3,990 3,152 NT$ 9,900 7,821 NT$ 1,900 1.501 NT$ 1,800 1,422
 
SŷżߤvY ů²bF14K]ؼY Ŭï]_Ťupr ů¤uâ»Ȧ SŶv곹
NT$ 2,200 1,738 NT$ 4,500 3,555 NT$ 68,000 53,720 NT$ 2,990 2,362 NT$ 2,900 2,291
 
ſ@ݥQԦc} Ű{ģǶE_ Sū²rT}۰]gJ @ŬPCP} ŧ㵲ºâq
NT$ 12,500 9,875 NT$ 6,300 4,977 NT$ 6,800 5,372 NT$ 3,790 2,994 NT$ 2,290 1,809
 
© 2013 www.pureaura.com.tw All Rights Reserved. q\ / ql